Incihaku

Sivuston lähteet

Ainesosatietokannan päälähde on Euroopan Unionin kosmetiikkadirektiivi ja siihen liittyvät asetukset, säädökset, liitteet, julkaisut ja Euroopan Unionin CosIng-tietokanta. Euroopan Unionin sivustolla (eur-lex.europa.eu ja ec.europa.eu) kerrotaan, että niillä julkaistujen tietojen uudelleenjulkaiseminen (joitain poikkeuksia lukuunottamatta) on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

EU-lähteen tietoja on täydennetty muista lähteistä. Jokaisella tietosivulla on erikseen kerrottu kyseisellä sivulla käytetyt lähteet ja niihin viitataan ns. alaviite-tyyliin eli numeroin. Lähteiden käytössä on pyritty kunnioittamaan tekijänoikeuksia. Tietosivujen teksti on kirjoitettu omin sanoin ja lähde ainoastaan tukee tekstissä kerrottua asiaa. Suorat sitaatit (joita on hyvin vähän) on merkitty lainausmerkkeihin.

Lähdeluettelon lähdeviitteet noudattavat pääpiirteittäin yleisesti käytössä olevaa lähdeviittaustapaa, jossa kerrotaan: tekijä, julkaisuvuosi, julkaisun nimi, kustantaja ja painopaikka jne. Viimeinen päivämäärä lähdeviitteessä kertoo, milloin lähdeteksti on luettu tai siihen on viitattu. Mikäli lähde on saatavilla sähköisenä, on lähteen perään merkitty verkko-osoite.

Incihaku-sivuston käyttäminen lähteenä

Sivustoa saa käyttää lähteenä melko vapaasti tutkimus-, opiskelu- ja muihin epäkaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähde mainitaan.

Sivustoa saa käyttää tekijänoikeuslain rajoissa myös muihin tarkoituksiin, lähde mainiten: esim. blogeissa, lehtiartikkeleissa jne. Kysy jos et ole varma.

Incihaku-sivustoon ja sen sisältöön sovelletaan Suomen tekijänoikeuslakia.