Incihaku

SODIUM LAURYL SULFATE

puhdistava aine, denaturoiva aine, emulgaattori, vaahtoava aine, pinta-aktiivinen aine

Sodium dodecyl sulphate.

Natriumdodekyylisulfaatti. Natriumlauryylisulfaatti.

Ainesosan käyttöön kosmetiikassa ei sisälly rajoituksia.

Lähde: Euroopan Unioni. 2016. Kosmetiikkadirektiivi ja komission asetukset. CosIng-tietokanta. Viitattu 18.3.2016.http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/

Sodium Lauryl Sulfate tunnetaan myös lyhenteellä SLS. Synonyymi: Sodium Lauryl Sulphate.

Natriumlauryylisulfaatti on laajalti kosmetiikassa käytetty pinta-aktiivinen aine ja anioninen tensidi. Se saa tuotteen vaahtoamaan, puhdistaa tehokkaasti ja toimii emulgaattorina. SLS on erittäin yleinen ainesosa etenkin shampoissa, pesunesteissä ja hammastahnoissa. Sitä on myös joissakin ihovoiteissa. SLS on käytössä yleisesti myös useissa teollisuuspesuaineissa hyvän pesutehonsa vuoksi.

Iho- ja limakalvoärsytys

Natriumlauryylisulfaatti voi ärsyttää suun limakalvoja ja lisätä suun haavaumia eli aftoja niillä, jotka ovat muutenkin herkkiä saamaan aftoja. Se siis provosoi, joskaan ei suoraan aiheuta niiden syntymistä. Vaihtaminen hammastahnaan, jossa kyseistä ainetta ei ole, vähentää aftojen esiintymistä aftaherkillä noin 50 %:sti. [1]

SLS:n aiheuttamaa ärsytystä ihoon (ja suun limakalvoihin) on raportoitu ensimmäisen kerran jo 50- ja 70-luvulla. SLS:n haittavaikutusmekanismi tunnetaan kohtuullisen hyvin - se heikentää ihon (ja limakalvojen) luonnollista puolustusta ja lisää ihon läpäisevyyttä. [1] Se "kuorii" limakalvojen epiteelikerrosta ja voi aiheuttaa myös maku- tai tuntohäiriöitä suussa. [2]

Ärsyttää ihoa, silmiä ja hengitysteitä korkeissa pitoisuuksissa. [4] Kosmetiikassa käytetyt pitoisuudet ovat kuitenkin kohtalaisen alhaisia. [3]

Natriumlauryylisulfaattia voi olla pieniä määriä apuaineena myös esim. lääkkeissä ja on viitteitä, että se saattaa aiheuttaa joillakin ongelmia suoliston limakalvoilla.

Moni kokee, että sulfaatillinen (eli esim. SLS:a) sisältävä shampoo ja hiustuotteet aiheuttavat heille päänahkaärsytystä. Markkinoilla on jonkin verran sulfaatittomia shampoita ja hiustuotteita.

Eräs ärsyttävimpiä pinta-aktiivisia aineita kosmetiikassa. Natriumlauryylisulfaattia käytetään usein tieteellisissä tutkimuksissa tukittaessa jonkin toiseen aineen mahdollista ihoärsytystä. Tutkittavan aineen aiheuttamaa ärsytystä verrataan SLS:n aiheuttamaan (taattuun) ihoärsytykseen. 2-5 % pitoisuus SLS:a ärsyttää useiden ihmisten ihoa ja voi aiheuttaa myös herkistymistä ja allergisia reaktioita. [6]

SLS ja vaahtoaminen

Hammastahnan tai muun tuotteen vaahtoaminen ei vaikuta tuotteen pesutehoon, eikä SLS siten ole välttämätön ainesosa. Kuluttajat ovat tottuneet yhdistämään hyvän vaahtoavuuden hyvään puhdistustehoon, mutta tosiassa vaahtoaminen lähinnä auttaa tuotteen levittymistä ja puhdasta tulee vähemmälläkin vaahdolla.

Turvallisuus

SLS:n ympärillä on pyörinyt monenmoista, pääasiassa perusteetonta kohua. Se on kuitenkin todettu laajoissa tutkimuksissa turvalliseksi, eikä ole karsinogeeninen. [3,6] Myöskään Euroopan komission tiedelautakunta SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety) ei ole asettanut Sodium Lauryl Sulfaten turvallisuutta kyseenalaiseksi. [3]

Ainesosaa ei ole erityistä syytä välttää (paitsi ekologisista syistä), mikäli ei koe sitä ongelmalliseksi.

Alkuperä ja ekologisuus

Voidaan valmistaa synteettisesti tai eristää luonnollisesta lähteestä.

Luonnonkosmetiikka-sertifikaattien kriteerit vaihtelevat, mutta yleisesti ottaen natriumlauryylisulfaatti ei ole sallittu aine luonnonkosmetiikassa. Pro Luonnonkosmetiikka ry:n Suomalainen luonnonkosmetiikkaohjeistus määrittelee sulfaatit ei-sallituiksi. [5]

Natriumlauryylisulfaatti on myrkyllinen vesi-eliöille. [4,7] Se on kuitenkin nopeasti luonnossa hajoava (biodegradable) eli ei jää vesistöihin pitkiksi ajoiksi. [3,4]

Samankaltaisia ainesosia

Hyvin samankaltainen aine kosmetiikassa, jolla epäillään olevan samankaltaisia vaikutuksia on Sodium Laureth Sulfate (Sodium Lauryl Ether Sulfate) eli SLES. Kosmetiikassa on lisäksi käytössä useita erilaisia SLS-johdannaisia ja muita sulfaatteja.

Lähteet:

1. Tenovuo, J. 2006. Aftat ja natriumlauryylisulfaatti. Duodecim-lehti. Luettu 18.4.2012. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo95781.pdf
2. Heikka, H. 15.9.2009. Hammastahnat. Terveyskirjasto. Luettu 18.4.2012. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_osio=&p_artikkeli=trs00025
3. The Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association (CTPA). 2012. What's in my Cosmetic? SLS and SLES. Luettu 18.4.2012. http://www.thefactsabout.co.uk/
4. Tamro Oyj. 30.8.2011. Käyttöturvallisuustiedote: Natriumlauryylisulfaatti. Luettu 18.4.2012. http://kayttoturvallisuustiedotteet.tamro.fi/webktt/frmTiedotteet.aspx
5. Pro Luonnonkosmetiikka ry. Suomalainen luonnonkosmetiikkaohjeistus. 2012. Luettu 18.4.2012. http://www.luonnonkosmetiikka.fi/luonnonkosmetiikka/suomalainen-luonnonkosmetiikkaoh/
6. Begoun, P. 2012. Sodium Lauryl Sulfate. Cosmetic Ingredient Dictionary. Luettu 18.4.2012. http://www.cosmeticscop.com/cosmetic-ingredient-dictionary/definition/1396/sodium-lauryl-sulfate.aspx
7. International Programme on Chemical Safety (IPCS) / suomennos Työterveyslaitos. 2008. Kansainvälinen kemikaalikortti: natriumlauryylisulfaatti. Luettu 18.4.2012. http://kappa.ttl.fi/kemikaalikortit/khtml/nfin0502.htm

Lisätty: 10.03.2012 / Päivitetty: 19.03.2016