Incihaku

ZEOLITE

absorboiva aine, paakkuuntumisenestoaine , ominaistiheyttä säätelevä aine, deodoroiva aine

Zeolites. Crystalline aluminosilicates, composed of silica (SiO2) and alumina (Al2O3), in various proportions plus metallic oxides. Produced by hydrothermal treatment of a solid aluminosilicate or of a gel obtained by the reaction of sodium hydroxide, alumina hydrate and sodium silicate. The initially obtained product, or a naturally occurring analog, may be partially ion-exchanged to introduce other cations. Specific zeolites are identified by notations indicating crystal structure and predominant cation, e.g., KA, CaX, NaY.

Zeoliitit; kiteiset aluminiumsilikaatit, jotka koostuvat erilaisissa suhteissa piidioksidista (SiO2) ja aluminiumoksidista (Al2O3) sekä metallioksideista; niitä valmistetaan kiinteän aluminiumsilikaatin tai geelin, joka saadaan antamalla natriumhydroksidin, aluminiumhydraatin ja natriumsilikaatin reagoida, hydrotermisellä käsittelyllä; näin saadussa tuotteessa tai sen luonnossa esiintyvässä vastineessa voidaan tehdä osittaisia ioninvaihtoja muiden kationien liittämiseksi; määrätyt zeoliitit tunnistetaan merkitsemistavoista, jotka osoittavat kiderakenteen ja vallitsevan kationin, esim. KA, CaX, NaY.

Ainesosan käyttöön kosmetiikassa ei sisälly rajoituksia.

Lähde: Euroopan Unioni. 2016. Kosmetiikkadirektiivi ja komission asetukset. CosIng-tietokanta. Viitattu 18.3.2016.http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/

Zeoliitti koostuu mineraaleista. Käytetään kosmetiikassa absorbenttina. Zeoliiteilla on todettu olevan syöpää ehkäiseviä ominaisuuksia. -Paula Begoun 2009

Zeoliitti on hydrattua, alkaalista alumiinisilikaattia. Käyttötarkoitus kosmetiikassa: absorbentti, deodoroiva aine, paakkuuntumisenestoaine, sakeutusaine. Nanokokoisina molekyyleinä voi mahdollisesti imeytyä ihon läpi. -EWG's Skin Deep Cosmetic Database, Environmental Working Group 2011

Lisätty: 10.03.2012 / Päivitetty: 19.03.2016